Kontakt

Mobil: +420 602 78 78 78

Nabízené reality

REALITY RAKOUSKO ›  Info k nabídkám

Identifikační číslo:

Identifikační číslo u nemovistosti, o kterou máte zájem, prosím uvádějte pro přehlednost při veškeré komunikaci

 

Cena:

Uváděná cena je vždy prodejní cena, tzn. cena, která bude uvedena v kupní smlouvě, pakliže nedojde jednáním k určité slevě. ( K této ceně je potřeba počítat s úhradou standardních rakouských poplatků, jejichž přesný popis je uveden v oddílu Informace > Platební podmínky )

 

Plocha:

Je uváděná obytná plocha bytu ( tedy bez plochy balkonu, sklepa, garáže )

 

Měsíční náklady:

Zde je vždy uváděná částka veškerých měsíční nákladů spojených s užíváním bytu s výjimkou nákladů za odběr elektrické energie. Obecně tedy tato částka může zahrnovat náklady na : dodávku studené vody, dodávku teplé vody, vytápění, fond oprav, správcovskou firmu, pojištění domu, odvoz odpadu, úklid sněhu, odvod příslušné dph, … V rozpise uváděná částka zpravidla vychází z vyúčtování objektu za poslední účetní období a z něj vycházejícího rozpisu pro období současné.

 

Vybavení:

U většiny nabízených bytů a apartmánů bývá součástí prodejní ceny i vybavení bytu s výjimkou osobních věcí. Také kuchyňská linka včetně spotřebičů většinou v bytě zůstává, i když to třeba není výslovně v nabídce uvedeno. V některých případech zůstává v bytě jen část nábytku a část si bere původní majitel s sebou.