Kontakt

Mobil: +420 602 78 78 78

Nabízené reality

REALITY RAKOUSKO ›  Geografie

Geografické informace

Rakousko se rozprostírá v délce 575 km ve směru západ-východ a 294 km sever-jih. Přibližně 60 % země je hornaté povahy a má podíl na Východních Alpách (především Tyrolské Střední Alpy, Vysoké Taury a Nízké Taury, Severní vápencové Alpy, Jižní vápencové Alpy a Vídeňský les). V Horních a Dolních Rakousech, severně od Dunaje leží část starého pohoří Českého masivu, které zasahuje dále do Česka a Bavorska. Na východních hranicích leží pohoří Malé Karpaty.
Velké nížiny leží na východě podél Dunaje, především Alpské předpolí a Vídeňská pánev s Moravským polem, ale i na jihu ve Štýrsku, které je díky podobnosti svojí krajiny k Italské oblasti Toskana nazýváno také často Štýrská Toskana.
Z celkové plochy Rakouska (83 871,1 km²) připadá na kopce a nížiny přibližně jedna čtvrtina. Pouze 32 % leží níže než 500 m. n. m. 43 % rozlohy je zalesněno. Nejníže položeným místem je Hedwighof (okres Apetlon – Burgenland) 114 m n.m. Naproti tomu nejvýše položeným místem je vrchol Grossglockner (3798 m n.m.).

Hory

  1. Großglockner 3798 m Vysoké Taury
  2. Wildspitze 3774 m Ötztalské Alpy
  3. Weißkugel 3738 m Ötztalské Alpy
  4. Großvenediger 3666 m Vysoké Taury
  5. Hinterer Brochkogel 3628 m Ötztalské Alpy

Podnebí

Rakouské podnebí je směsí oceánského a kontinentálního klimatu, resp. Panonské klima. Díky tomuto se východní Rakousko vyznačuje mrazivými zimami a horkými léty s celoročně nízkými srážkami. Na západě jsou zimy spíše mírnější a léta teplá. Leží zde také oblasti bohaté na srážky. Alpínské klima způsobuje na horách silnější zimu než na hlouběji položeném východě. Zajímavostí jsou občasné severní a jižní řeky, které jsou na jedné straně polárně ledové a na straně druhé s sebou někdy přinášejí saharský písek.

Řeky

Největší část Rakouska (80 566 km²) je odvodňována Dunajem do Černého moře. Pouze malé oblasti jsou odvodněny Rýnem (2366 km²) a Labem (918 km²) do Severního moře.
Velké přítoky Dunaje (od západu na východ):
Lech, Inn (odvodňují Tyrolsko) a Salzach (odvodňuje Salzburg, kromě Lungau a částí Pongau).
Ashach, Traun, Enns, Ybbs, Erlauf, Traisen, Vídeň (řeka) a Fischa odvodňují oblasti Štýrska, Horních a Dolních Rakous a Vídně, ležící na jih od Dunaje.
Velký a Malý Mühl, Rodl, Aist, Kamp, Schmida a Rußbach, stejně jako Thaya (Dyje) a March (Morava) na východních hranicích, odvodňují oblasti Horních a Dolních Rakous položené severně od Dunaje.
Řeka Mur odvodňuje Salcburské Lungau a Štýrsko a ústí v Chorvatsku do řeky Drau, která odvodňuje Korutany a Východní Tyrolsko. Drau se v Chorvatsku vlévá do Dunaje.
Rýn odvodňuje největší část Vorarlberska, protéká Bodamským jezerem a ústí do Severního moře.
Řeka Lainsitz (později česká řeka Lužnice) není sice v Rakousku důležitá z hlediska své velikosti, je však jedinou rakouskou řekou, která se v Česku vlévá do Vltavy a její vody tak končí v Severním moři.