Kontakt

Mobil: +420 602 78 78 78

Nabízené reality

REALITY RAKOUSKO ›  Platební podmínky


Jednorázové poplatky a daně hrazené kupujícím

(náklady spojené s prodejem a koupí nemovitosti hradí dle rakouských zákonů vždy kupující)
Daň z převodu nemovitosti ... 3,5% (z kupní ceny nemovitosti)

Zápis do Pozemkové knihy (Katastr) ... 1,1%

Poplatky notáři či advokátní kanceláři ... cca 2% (+DPH)

Zprostředkovatelská provize RK ... 3% (+DPH)

Výdaje v hotovosti (např. ověření podpisů) ... cca 300,- EUR

 

Platební podmínky

Kupní cena je splatná kupujícím na svěřenecký účet notáře (advokátní kanceláře), kde jsou peníze deponovány a uvolněny ve prospěch prodávajícího v době sjednané v kupní smlouvě, zpravidla až po zápisu nového vlastníka do Pozemkové knihy. Daň z převodu nemovitosti, registrační poplatek a notářské poplatky jsou také splatné přímo notáři (advokátní kanceláři).

 

Kupní smlouva a zápis do Pozemkové knihy

Kupní smlouva je vždy připravována rakouským notářem (advokátní kanceláří). My zajistíme překlad této kupní smlouvy a můžeme vyjádřit svůj právní názor na obsah návrhu kupní smlouvy, který  je možné upravit tak, aby odpovídal zájmům klienta - kupujícího. Náš zástupce je zpravidla vždy přítomen podpisu kupní smlouvy u notáře (advokátní kanceláře).

 

Předání nemovitosti

Předání nemovitosti probíhá po zaplacení celé částky na svěřenecký účet notáře a náš zástupce je obvykle přítomen při tomto fyzickém předání, kdy je zároveň vyhotoven předávací protokol.